Privacyverklaring

Privacyverklaring Deldo Autobanden NV

Via onze website (www.deldo.com), webshop (www.deldo-online.com) Deldo-Online App worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Deldo Autobanden NV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze privacyverklaring kan u hieronder downloaden.

 Privacyverklaring Deldo Autobanden NV

website by viavictor